HoodLiner

TOOTE KIRJELDUS
Hoodliner on polüeeter-uretaani baasil „Polyether Urethane Based” valmistatud materjal, millel on alumiiniumtugevdusega kattepind „Reinforced Aluminized Facing”. Hoodliner on hõlpsalt kinnituv materjali kontaktpinna surumisel vastu materjaliga kaetavat pinda „Pressure Sensitive Adhesive”. Materjal sisaldab termo-akustilist kofreerimisvahtu. See materjal on töötatud välja kasutamiseks sõidu- ja veoautode mootoriruumides kapotikaane isoleerimiseks. Materjal lõigatakse soovikohastesse mõõtudesse ning paigaldatakse kapotikaanealusele siseküljele. Materjali nakkepinnaga külg on elastne, mis võimaldab materjali korrektse kinnitumise paigalduspinnale täies ulatuses ilma et isolatsioonimaterjali ning paigalduspinna vahele jääks soovimatuid tühikuid või nakkumata tühmikuribasid. Nii materjal kui ka liimaine on mõeldud kasutamiseks temperatuuridel vahemikus -40C kuni +107C


AKUSTILISED PARAMEETRID
Akustik-kofreerimisvahu mürasummutavate omaduste tõhusus on otseses sõltuvuses materjali võimest muuta helivõnkeid soojusenergiaks. Hoodliner materjali funktsioonipõhimõte seisneb avatud ning suletud kärgede kombinatsioonis, mis imevad endasse helivõngete kujul levivat müra ning summutavad selle. Juhul kui kõik kärjed oleksid avatud vormiga, liiguksid helilained materjalist takistamatult läbi ning olukorras, kus kõik kärjed oleksid suletud vormiga, oleks neelduvate ning summutatavate helivõngete hulk jällegi vägagi piiratud. Akustik-kofreerimisvaht Hoodliner materjalis on jaotatud blokkideks, misläbi saavutatakse vahtu kasutades muutumatud ning püsiva väärtusega funktsionaalsust iseloomustavad toimeparameetrid ning sellisel moel on tagatud materjali parimad võimalikud müra summutavad omadused.


MATERJALI KUUMUSTALUVUS
Hoodliner materjalil on alumiiniumtugevdusega pealispind, mis tagab kuumuse tagasi kiirgamise 97% ulatuses. Kuumuse tagasi peegeldamise läbi väheneb kuumuse üle kandumine kapotikaanele, mis tagab ka värvviimistletud pindade pika kestvuse ilma kahjustusteta.RAKENDUSVÄLI
Hoodliner on töötatud välja kasutamiseks sõidu- ja veoautode mootoriruumide kapotikaantealuse isolatsioonimaterjalina. Ühtlasi on see edukalt kasutatav ka muudes konstruktsioonilahendustes, milliste juures eeldatakse hästi kuumust taluvate akustik-kofreerimisvahupõhiste materjalide kasutamist.


PAIGALDUS
Hoodliner isolatsioonimaterjal lõigatakse enne katte eemaldamist kleebispinnalt soovikohastesse mõõtudesse, andes materjalile paigalduseks vajaliku kuju. Hoodlineri lõikamiseks sobivad nii käärid, nuga kui ka stantsvorm. Paigalduspinnalt tuleb eemaldada tolm, õli, niiskus ning kõik pinnale mitteomased ained. Eemaldage Hoodlineri nakkeküljelt kleebispinna kate. Lihtsaim võimalik Hoodlineri paigaldusviis seisneb materjali kergelt painutades kinnitada see alustuseks lühimast servast oma kohale paigale.
TEHNILISED OMADUSED
Välimus:
Halli värvi akustik-kofreerimisvaht aluminiiummaterjalist pealistustugevdusega.
Pealispind:
1 mil alumiiniumtugevdusega polüester „Reinforced Aluminized Polyester”
Paksus:
0.75"
Mass:
.13 (lb./ft3)
Tihedus:
2.0 (lb./ft3)
Vaba valimipõhine akustilis-termiline vastupidavus „Acoustical Thermal Resistivity” (R):
2.7 (hr-ft2-deg.F/BTU)
Tõmbetugevus:
28
Tulekindluskategooria:
Meets HBF
Murdetugevus:
2.4
Müra neelamisomadusi kajastavad koefitsendid „Sound Absorbtion Coefficients”:
(Testimisel kajaruumis: Meetod -ASTM C423-84a ning E-795-83 - Rakestamine A):
0.22 @ 125 Hz
0.42 @ 250 Hz
0.70 @ 500 Hz
0.93 @ 900 Hz
0.87 @ 1 kHz
0.75 @ 1.2 kHz
0.72 @ 2 kHz
0.71 @ 3 kHz
0.70 @ 4 kHz
Temperatuuritaluvusvahemik „Temperature Resistance Range”:
-40°C kuni +107°C(-40°F kuni +225°F)

TOOTEVALIK – TOOTEKOODID
Katteulatus: 1.12m2
Kaal: 1.00 kg
Mõõdud: 813mm x 1372mm
Tähelepanu: Nimetatud tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma muudatustest ette teavitamata.