DynaXorb

TOOTE KIRJELDUS
Dynaxorb on kaasaegse tehnoloogia alusel valmistatud musta värvi energiat neelav ning helivõnkeid hajutav polümeerist materjal. Dynaxorb puhastab heli kõlarites tekkivast kajaefektist, samuti mürast ja helimoonutustest. Tänu oma energiat neelavast materjalist struktuurile ning toimele „faasimisena” (faceting) tuntud tehnoloogia alusel võimaldab Dynaxorb puhta heliesituse ning heli taasesituse moonutusteta helipildis.


AKUSTILISED PARAMEETRID
Kõikide kõlarite juures täheldatav probleemne kõrvalnähe kajaefekt tekib kõlari edastades samaaegselt nii selle tagaküljelt kui ka fassaadküljelt sarnast heli. Juhul kui elemendist helivõngete kujul tahapoole suunatav energia põrkub tagasi suunaga elemendile, mõjutab see märgatavalt kõlari suutlikkust moonutusteta helipildi loomisel, mille tagajärjeks on kajaefekti tekkimine. Tänu Sonic Stealth TechnologyTM tehnoloogiale puhastab Dynaxorb heli kajaefektist. Dynaxorb neelab, hajutab ning summutab materjalile suunduva helivõngetena väljenduva energia. Kajaefektist tekkiva mõju kaotamine kõlaris võimaldab saavutada iga kõlari juures kõlarikohaselt parameetritejärgse parima võimaliku heli taasesituse.


RAKENDUSVÄLI
Juhul kui Dynaxorb’i kasutatakse autode kõlarisüsteemide omaduste parendamisel, paigaldage Dynaxorb materjal vahetult kõlaritepaneeli tagaküljele. Subwoofer-tüüpi kõlarikonstruktsioonides kasutage Dynaxorb materjali otse subwooferite taga asuva paneeli katmiseks. Koduste helisüsteemide korral kasutage Dynaxorbi kõlari elementidega seina tagakülje katmiseks ning kõlarite sees, samuti subwooferite korpustes. Dynaxorbi paigaldamine kõlari elementidega seina tagaküljele ei kaota mitte ainult kajaefektist tulenevad helimoonutused vaid see võimaldab ka hajutada kõlari elementidega seina sisekülje helivõngetest tekkinud energia, vähendades seeläbi soovimatuid helisid, mis on läbi kõlariseina ümbritsevasse ruumi kanduvad.


PAIGALDUS
Dynaxorb on saadaval 152 mm x 152 mm mõõtmetes ruutudena ning seda materjali saab kasutada eraldi kas väiksemate kõlarite heli parendamisel või paigutada materjaliruute kõrvuti subwooferi kastide tagaseinte sisekülgedele. Dynaxorb on tsüanoakrülaatliimi abil hõlpsalt kinnitatav nimetatud konstruktsioonidele. Dynaxorbi saab lõigata soovikohastesse mõõtudesse noa või kääride abil. Puhastage paigalduspind tolmust, õlist, niiskusest ning muudest mittesoovitavatest ainetest. Parimate võimalike tulemuste saavutamiseks paigaldage Dynamat Xtreme kõlarielementide seina tagumisele küljele, misjärel paigaldage Dynaxorb materjal vahetult Dynamat’iga kaetud pinnale.


TEHNILISED OMADUSED
Välimus:
Kaasaegse tehnoloogia alusel valmistatud musta värvi polümeermaterjaliruut
Paksus:
6.35mm
Mass:
168 g per 152mm ruut
Tugevus:
<10ŗ Shore A
Tihedus:
1120 kg/m3
Deformatsioonienergia:
<15%Tõmbetugevus
Vee imavus:
Puudub
Ladustamisteave:
Ladustada jahedas ning kuivas ruumis
Soovituslikud liimained:
TsüanoakrülaatliimTOOTEVALIK – TOOTEKOODIDKatteulatus: 0.024m2
Kaal: 168 g
Mõõdud: 152mm x 152mm
Tähelepanu: Nimetatud tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma muudatustest ette teavitamata.