DynaPlate

TOOTE KIRJELDUS
Dynaplate on kerge kaaluga alumiinumiga tugevdatud kihiline materjal Vibratsioonide summutamiseks. Dynaplate on kohandatav paigaldamiseks lehtmetallidele ning muudele jäiga struktuuriga pindadele. Materjal on välja töötatud kasutamiseks temperatuurivahemikes -10 C kuni +60 C (kõrgeim ning madalaim tootjatehase poolt ettenähtud temperatuurilävi materjali ekspluatatsiooniks on vastavalt -54 C ning +170 C .Materjali omadused sõltuvalt ekspluatatsiooniaja kestvusest märkimisväärselt ei muutu.AKUSTILISED PARAMEETRID
Struktuuripõhise tekkega helide summutusvõime väljendamiseks kasutatakse akustilise kao koefitsienti “n”. See märgib vibratsioonist tekkiva energia hulka, mille materjal suudab (näiteks teraslehtedele paigaldatuna) muuta akustilisest energiast termiliseks energiaks. Konstruktsioonide korral, milliste isolatsioonilahendused seisnevad mitmekordses isolatsioonimaterjali kihis, kasutatakse müra summutussuutlikkuse koefitsiendi tähistamiseks ühikut “n comb”. Teoreetiline maksimaalne müra summutuskoefitsient võrdub ühega: 1 (ehk vibratsioon puudub). Sileda profiiliga ning ühemillimeetrise paksusega teraspaneeli kaotegur on 200Hz sageduse juures ligikaudu 0.001. Dynaplate lisamine sellisele paneelile tõstab aga summutuskoefitsiendi kuni väärtuseni 0.17 @ +20 C . Dynaplate mürasummutusmaterjali paigaldamine mitmekihilisena võimaldab aga saavutada veelgi märkimisväärsemaid mürasummutuslugemeid.


RAKENDUSVÄLI
Dynaplate lõigatakse sobivatesse mõõtudesse ning paigaldatakse värvitud paneelidele või konstruktsioonpindadele pärast paigalduspinna puhastusoperatsioone ning pindade katmist kruntvärviga (peamiselt katmine hermeetikkrundiga). Dynaplate on sobiv materjal kasutamiseks metallpaneelide-, vaheseinte-, kommunikatsioonikanalite, uste, šahtide, paneelide jne katmisel rongi vagunites, bussides, sõidu- ning veoautodes, samuti laevades. Ühtlasi on Dynaplate sobivaks materjaliks müra summutamiseks ventilatsioonišahtide, operaatorruumide, terassisustuse, majapidamisseadeldiste, kanalisatsioonkommunikatsioonide, arvutivarustuse ning mootoriga tööriistade juures ning kohaldatav paljude erinevate lahenduste teostamiseks.


PAIGALDUS
Dynaplate lõigatakse enne kleebispinna katte eemaldamist soovikohasesse mõõtu. Lõikamiseks sobivad nii käärid, nuga kui ka stantsvorm. Puhastage pind, millele paigaldatakse Dynaplate, tolmust ja rasvast ning jälgige, et paigalduspinnale ei jääks mitteasjakohaseid aineid. Eemaldage kleebispinna kate. Kõige praktilisem paigaldusmeetod on matti veidi painutades kinnitada see esmalt lühemast servast paigale. Seejärel surutakse matt kindlalt oma kohale; suuremate tükkide paigaldamisel on soovitatav kasutada silumiseks rulli. Sellega välditakse olukordi, kus mati pinna alla võiksid jääda soovimatud tühimikud, mis vähendaksid isolatsioonimaterjali mürasummutavaid omadusi. Paigaldamise ajal ei tohiks isolatsioonimaterjali ega ka kaetava pinna temperatuur langeda alla toatemperatuuri. Materjali kuumutamine ei osutu paigaldamisel otstarbekaks.


TEHNILISED OMADUSED

Välimus:
10 mil 99,995% läbinisti alumiiniumist ning õhuvahega „aerospace” liimkinnitusega mürasummutusmaterjal; paberist kleebispinna kate.
Paksus:
0.014” 0,51 mm
Mass:
0.17 0,83kg/m2
Akustiline Summutuskoefitsient @ Temperatuur
(Võttes aluseks ASTM meetodi E756 @ 200 Hz):
0.05 @ -10C
0.08 @ +0C
0.11 @ +10C
0.17 @ +20C
0.15 @ +30C
0.13 @ +40C
0.11 @ +50C
0.08 @ +60C
Temperatuurivahemik (Parimad võimalikud ekspluatatsiooniomadused):
-10 C kuni +60 C
Temperatuurivahemik (Vastupidavus):
-54 C kuni +177 C
Keemiline vastupidavus:
Materjal on veekindel ning see ei karda kokkupuudet mineraalsete õlidega
Nakketugevus (Haakumistugevus):
122.5N/cm külmal teraspinnal
Riiklikud katsed tüübivastavuse kinnitamiseks:
FMVSS 302: Meets
Materjali Käsitlemine ning Paigaldamine:
Materjali ladustatakse selle parima võimaliku paigalduse tagamiseks toatemperatuuril
Ladustamisspetsifikatsioonid:
Lehtede hulk ühes pakendis: 200 max
Materjal tuleb ladustada horisontaalselt paigutatuna ning sellelt pakendit eemaldamata
SPECIFICATIONS

D Y N A M I C C O N T R O L

3042 Symmes Road • Hamilton, Ohio 45015
telefon: 1-800-225-8133 • faks: 1-800-873-2423 • www.dynamat.com4" x 10" XTREME DYNAMAT
12" x 36" XTREME DYNAMVIIDETE TABEL / TOOTEKOODID


Katteulatus: 0.46m²
Kaal: 0.36 kg
Mõõdud: 609mm x 762mm

Tähelepanu: Nimetatud tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma muudatustest ette teavitamata.