DynamatOriginal

TOOTE KIRJELDUS
Dynamat Original on stüreen-butüadiinkummi baasil valmistatud, materjali hõlpsaks paigaldamiseks selle tagumisel küljel surumispõhise kleebispinnaga varustatud kuumust neelav vibratsioonisummutusmaterjal. Dynamat Original mugandub ning sobib hõlpsalt paigaldamiseks lehtmetallidele ning muudele jäiga struktuuriga pindadele. Materjal on välja töötatud kasutamiseks temperatuurivahemikes -10 C kuni +30 C. Kõrgeim ning madalaim tootjatehase poolt ettenähtud temperatuurilävi materjali ekspluatatsioonitingimusteks on vastavalt -30 C kuni +177 C. Materjali omadused sõltuvalt ekspluatatsiooniaja kestvusest märkimisväärselt ei muutu.


AKUSTILISED PARAMEETRID
Struktuuripõhise tekkega müra summutusvõime väljendamiseks kasutatakse akustilise kao koefitsienti “n”. See märgib vibratsioonist tekkiva energia hulka, mille materjal suudab (näiteks teraslehtedele paigaldatuna) muuta akustilisest energiast termiliseks energiaks. Konstruktsioonide korral, milliste isolatsioonilahendused seisnevad mitmekordses isolatsioonimaterjali kihis, kasutatakse müra summutussuutlikkuse koefitsiendi tähistamiseks ühikut “n comb”. Teoreetiline maksimaalne müra summutuskoefitsient võrdub ühega: 1 (ehk vibratsioon puudub). Sileda profiiliga ning ühemillimeetrise paksusega teraspaneeli kaotegur on 200Hz sageduse juures ligikaudu 0.001. Dynamat Original lisamine sellisele paneelile tõstab aga koefitsiendi kuni väärtuseni 0.14 @ +10 C.
Veelgi eeskujulikumate mürasummutuslugemite saavutamiseks on võimalik lisada täiendavaid Dynamat Original isolatsioonimaterjali kihte.


RAKENDUSVÄLI
Dynamat Original lõigatakse sobivatesse mõõtudesse ning paigaldatakse värvitud paneelidele või konstruktsioonpindadele pärast paigalduspinna puhastusoperatsioone ning pindade katmist kruntvärviga, peamiselt katmine hermeetikkrundiga. Dynamat Original on sobiv materjal kasutamiseks metallpaneelide, vaheseinte, kommunikatsioonikanalite, uste, šahtide, paneelide jne katmisel rongi vagunites, bussides, sõidu- ning veoautodes, samuti laevades. Ühtlasi on Dynamat Original sobivaks materjaliks müra summutamiseks ventilatsioonišahtide, operaatorruumide, terassisustuse, majapidamisseadeldiste, kanalisatsioonkommunikatsioonide, arvutivarustuse ning mootoriga tööriistade juures ning kohaldatav veel mitmete muude lahenduste teostamiseks.


PAIGALDUS
Dynamat Original lõigatakse enne kleebispinna katte eemaldamist soovikohasesse mõõtu. Lõikamiseks sobivad nii käärid, nuga kui ka stantsvorm. Puhastage pind, millele paigaldatakse Dynamat Original, tolmust ja rasvast ning jälgige, et kontaktpinnale ei jääks mitteasjakohaseid aineid. Eemaldage kleebispinna kate. Kõige praktilisem paigaldusmeetod on matti veidi painutades kinnitada see esmalt lühemast servast paigale. Seejärel surutakse matt kindlalt oma kohale; suuremate tükkide paigaldamisel on soovitatav kasutada silumiseks rulli. Sellega välditakse olukordi, kus mati pinna alla võiksid jääda soovimatud tühimikud, mis vähendaksid isolatsioonimaterjali mürasummutavaid omadusi. Paigaldamise ajal ei tohiks isolatsioonimaterjali ega ka kaetava pinna temperatuur langeda alla toatemperatuuri. Materjali kuumutamine parendab paigaldamisel sidestamist ning materjali elastseid vormitavusomadusi.


TEHNILISED OMADUSED

Välimus:
Õhukese profiiliga ning sile, musta mattvärvi materjal sinise polümeerse kleebispinna kattega.

Paksus:
1.78mm

Mass:
3,32kg/m2

Akustiline Summutuskoefitsient @ Temperatuur
(Võttes aluseks ASTM meetodi E756 @ 200 Hz):
0.14 @ -10 C
0.16 @ +0 C
0.14 @ +10 C
0.08 @ +20 C
0.08 @ +30 C
0.05 @ +40 C
0.04 @ +50 C
0.04 @ +60 C

Temperatuurivahemik (Parimad võimalikud ekspluatatsiooniomadused):
-10 C kuni +30 C

Temperatuurivahemik (Vastupidavus):
30 C kuni +177 C

Keemiline vastupidavus:
Materjal on veekindel ning see ei karda kokkupuudet mineraalsete õlidega

Nakketugevus (Haakumistugevus):
15N/cm külmal teraspinnal

Riiklikud katsed tüübivastavuse kinnitamiseks:
FMVSS 302: Meets
Materjali Käsitlemine ning Paigaldamine:
Materjali ladustatakse selle parima võimaliku paigalduse tagamiseks toatemperatuuril
Ladustamisspetsifikatsioonid:
Lehtede hulk ühes virnas: 200 max
Materjal tuleb ladustada horisontaalselt paigutatuna ning pakendit eemaldamata
VIIDETE TABEL / TOOTEKOODID


Katteulatus: 0.06m²
Kaal: 0.21 kg
Mõõdud: 254mm x 254mm

Katteulatus: 0.37m²
Kaal: 1,2 kg
Mõõdud: 457mm x 812mm
Katteulatus: 0.23m²
Kaal: 0.8 kg
Mõõdud: 292mm x 812mm
Katteulatus: 1,1m²
Kaal: 3,7 kg
Mõõdud: 813mm x 1372mmTähelepanu: Nimetatud tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma muudatustest ette teavitamata.
10"(254mm)4"(100mm)10" x 10" XTREME DYNAMAT10"(254mm)10"(254mm)32"(812mm)18" (457mm)